ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปานเทพ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปานเทพ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปานเทพ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปานเทพ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปานเทพ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้เช่าและบริการรับเหมา รถขุด เจาะ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปานเทพ


60/109 ซอยเพิ่มสิน 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปานเทพ ตั้งอยู่ที่

60/109 ซอยเพิ่มสิน 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปานเทพเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปานเทพ

ได้แก่ 0103559000601
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปานเทพ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริปานเทพ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*