ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮรัส โฟรดักชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮรัส โฟรดักชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮรัส โฟรดักชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮรัส โฟรดักชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮรัส โฟรดักชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายขายปลีก ขายส่ง น้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำดื่มบรรจุขวด ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮรัส โฟรดักชั่น


278/44 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮรัส โฟรดักชั่น ตั้งอยู่ที่

278/44 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮรัส โฟรดักชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮรัส โฟรดักชั่น

ได้แก่ 0103559000636
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮรัส โฟรดักชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮรัส โฟรดักชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*