ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์แอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์แอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์แอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 15/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์แอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 15/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์แอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องปรับอากาศ ขายปลีก ขายส่ง บริการติดตั้งและบริการหลังการขายอะไหล่

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์แอร์


19 ซอยประวิทย์และเพื่อน 8/2 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์แอร์ ตั้งอยู่ที่

19 ซอยประวิทย์และเพื่อน 8/2 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์แอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์แอร์

ได้แก่ 0103559000644
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์แอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิราภรณ์แอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*