ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัยนา (2514)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัยนา (2514)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัยนา (2514)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัยนา (2514)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัยนา (2514) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่าย ปลีก ส่ง เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัยนา (2514)


40/13 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัยนา (2514) ตั้งอยู่ที่

40/13 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัยนา (2514)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัยนา (2514)

ได้แก่ 0103559000709
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัยนา (2514):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นัยนา (2514):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*