ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติเพ็ญพร

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติเพ็ญพร"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติเพ็ญพร

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติเพ็ญพร
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติเพ็ญพร ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการบริการให้คำปรึกษาและบริการทำบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติเพ็ญพร


999/456 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติเพ็ญพร ตั้งอยู่ที่

999/456 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติเพ็ญพรเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติเพ็ญพร

ได้แก่ 0103559000733
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติเพ็ญพร:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติเพ็ญพร:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*