ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที ออฟเซท แอนด์ ดีไซน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที ออฟเซท แอนด์ ดีไซน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที ออฟเซท แอนด์ ดีไซน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที ออฟเซท แอนด์ ดีไซน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที ออฟเซท แอนด์ ดีไซน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์และกิจการโฆษณาทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที ออฟเซท แอนด์ ดีไซน์


48 ซอยพระยามนธาตุฯแยก 35-2/2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที ออฟเซท แอนด์ ดีไซน์ ตั้งอยู่ที่

48 ซอยพระยามนธาตุฯแยก 35-2/2 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที ออฟเซท แอนด์ ดีไซน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที ออฟเซท แอนด์ ดีไซน์

ได้แก่ 0103559000750
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที ออฟเซท แอนด์ ดีไซน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ที ออฟเซท แอนด์ ดีไซน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*