ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริฮันท์ ไทย เจมส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริฮันท์ ไทย เจมส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริฮันท์ ไทย เจมส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริฮันท์ ไทย เจมส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริฮันท์ ไทย เจมส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเพชร พลอย และอัญมณีทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริฮันท์ ไทย เจมส์


345/36 ตรอกต้นโพธิ์ ซอย4 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริฮันท์ ไทย เจมส์ ตั้งอยู่ที่

345/36 ตรอกต้นโพธิ์ ซอย4 ถนนพระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริฮันท์ ไทย เจมส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริฮันท์ ไทย เจมส์

ได้แก่ 0103559000822
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริฮันท์ ไทย เจมส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริฮันท์ ไทย เจมส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*