ห้างหุ้นส่วนจำกัด 888 เวิร์ค กรุ๊ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด 888 เวิร์ค กรุ๊ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 888 เวิร์ค กรุ๊ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 888 เวิร์ค กรุ๊ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 888 เวิร์ค กรุ๊ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุการแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด 888 เวิร์ค กรุ๊ป


203/32 ซอยเคหะร่มเกล้า 31 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 888 เวิร์ค กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่

203/32 ซอยเคหะร่มเกล้า 31 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด 888 เวิร์ค กรุ๊ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด 888 เวิร์ค กรุ๊ป

ได้แก่ 0103559000873
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 888 เวิร์ค กรุ๊ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด 888 เวิร์ค กรุ๊ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*