ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเอส นิวซีแลนด์ เอ็ดดูเคชั่น

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเอส นิวซีแลนด์ เอ็ดดูเคชั่น"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเอส นิวซีแลนด์ เอ็ดดูเคชั่น

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 20/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเอส นิวซีแลนด์ เอ็ดดูเคชั่น
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 20/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเอส นิวซีแลนด์ เอ็ดดูเคชั่น ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างจัดหาที่พักและสถานศึกษาในต่างประเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเอส นิวซีแลนด์ เอ็ดดูเคชั่น


65/22 ถนนเสนานิคม1 (ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเอส นิวซีแลนด์ เอ็ดดูเคชั่น ตั้งอยู่ที่

65/22 ถนนเสนานิคม1 (ม.เสนานิเวศน์โครงการ 1) แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเอส นิวซีแลนด์ เอ็ดดูเคชั่นเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเอส นิวซีแลนด์ เอ็ดดูเคชั่น

ได้แก่ 0103559000890
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเอส นิวซีแลนด์ เอ็ดดูเคชั่น:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็นเอส นิวซีแลนด์ เอ็ดดูเคชั่น:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*