ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์พี อินเตอร์เทรด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์พี อินเตอร์เทรด"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์พี อินเตอร์เทรด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 21/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์พี อินเตอร์เทรด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 21/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์พี อินเตอร์เทรด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการดำเนินการตัวแทน ซื้อ ขายสินค้า การนำเข้า ส่งออกสินค้า ตามคำสั่งของลูกค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์พี อินเตอร์เทรด


903/53 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์พี อินเตอร์เทรด ตั้งอยู่ที่

903/53 ถนนพระราม3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์พี อินเตอร์เทรดเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์พี อินเตอร์เทรด

ได้แก่ 0103559000911
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์พี อินเตอร์เทรด:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีแอนด์พี อินเตอร์เทรด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*