ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เชิ้น ออฟฟิศ ซัพพลาย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เชิ้น ออฟฟิศ ซัพพลาย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เชิ้น ออฟฟิศ ซัพพลาย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เชิ้น ออฟฟิศ ซัพพลาย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เชิ้น ออฟฟิศ ซัพพลาย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายหมึกพิมพ์ เครื่องปริ้น และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เชิ้น ออฟฟิศ ซัพพลาย


10 ซอยสามวา 33 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เชิ้น ออฟฟิศ ซัพพลาย ตั้งอยู่ที่

10 ซอยสามวา 33 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เชิ้น ออฟฟิศ ซัพพลายเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เชิ้น ออฟฟิศ ซัพพลาย

ได้แก่ 0103559000962
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เชิ้น ออฟฟิศ ซัพพลาย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟอร์เชิ้น ออฟฟิศ ซัพพลาย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*