ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ยนต์ เหลียนลิ้งซิ่งล้ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ยนต์ เหลียนลิ้งซิ่งล้ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ยนต์ เหลียนลิ้งซิ่งล้ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ยนต์ เหลียนลิ้งซิ่งล้ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ยนต์ เหลียนลิ้งซิ่งล้ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต นำเข้า จำหน่ายสินค้าประเภทอะไหล่ยนต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ยนต์ เหลียนลิ้งซิ่งล้ง


355/16-17 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ยนต์ เหลียนลิ้งซิ่งล้ง ตั้งอยู่ที่

355/16-17 ถนนหลวง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ยนต์ เหลียนลิ้งซิ่งล้งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ยนต์ เหลียนลิ้งซิ่งล้ง

ได้แก่ 0103559000971
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ยนต์ เหลียนลิ้งซิ่งล้ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์อนันต์ยนต์ เหลียนลิ้งซิ่งล้ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*