ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซทวิก เอ็นเตอร์ไพรส์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซทวิก เอ็นเตอร์ไพรส์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซทวิก เอ็นเตอร์ไพรส์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซทวิก เอ็นเตอร์ไพรส์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซทวิก เอ็นเตอร์ไพรส์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายปลีก-ส่ง เสื้อผ้าสำเร็จรูป

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซทวิก เอ็นเตอร์ไพรส์


40/13 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซทวิก เอ็นเตอร์ไพรส์ ตั้งอยู่ที่

40/13 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซทวิก เอ็นเตอร์ไพรส์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซทวิก เอ็นเตอร์ไพรส์

ได้แก่ 0103559000997
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซทวิก เอ็นเตอร์ไพรส์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซทวิก เอ็นเตอร์ไพรส์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*