ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี 6535

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี 6535"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี 6535

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 22/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี 6535
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 22/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี 6535 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการรับทำของ รับจ้างทำของ

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี 6535


599/1 หมู่ที่ 13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี 6535 ตั้งอยู่ที่

599/1 หมู่ที่ 13 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี 6535เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี 6535

ได้แก่ 0103559001004
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี 6535:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.บี 6535:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*