ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี พรีเพรส

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี พรีเพรส"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี พรีเพรส

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี พรีเพรส
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี พรีเพรส ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี พรีเพรส


62 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 48 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี พรีเพรส ตั้งอยู่ที่

62 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 48 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี พรีเพรสเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี พรีเพรส

ได้แก่ 0103559001080
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี พรีเพรส:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสพีพี พรีเพรส:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*