ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ กราสฮ๊อปเปอร์ ทีม

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ กราสฮ๊อปเปอร์ ทีม"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ กราสฮ๊อปเปอร์ ทีม

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 25/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ กราสฮ๊อปเปอร์ ทีม
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 300,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 25/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ กราสฮ๊อปเปอร์ ทีม ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า วัสดุ อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ กราสฮ๊อปเปอร์ ทีม


225 ซอยเพชรเกษม53 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ กราสฮ๊อปเปอร์ ทีม ตั้งอยู่ที่

225 ซอยเพชรเกษม53 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ กราสฮ๊อปเปอร์ ทีมเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ กราสฮ๊อปเปอร์ ทีม

ได้แก่ 0103559001128
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ กราสฮ๊อปเปอร์ ทีม:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดอะ กราสฮ๊อปเปอร์ ทีม:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*