ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ. เอไอเอ็ม 2016

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ. เอไอเอ็ม 2016"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ. เอไอเอ็ม 2016

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ. เอไอเอ็ม 2016
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ. เอไอเอ็ม 2016 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้าค้าสินค้าและบริการอาหารเสริม ผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพ เครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ. เอไอเอ็ม 2016


127/293 ซอยรามอินทรา 40 แยก 8 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ. เอไอเอ็ม 2016 ตั้งอยู่ที่

127/293 ซอยรามอินทรา 40 แยก 8 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ. เอไอเอ็ม 2016เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ. เอไอเอ็ม 2016

ได้แก่ 0103559001187
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ. เอไอเอ็ม 2016:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอฟ. เอไอเอ็ม 2016:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*