ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าเจริญ ร่ำรวย

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าเจริญ ร่ำรวย"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าเจริญ ร่ำรวย

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าเจริญ ร่ำรวย
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าเจริญ ร่ำรวย ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าเจริญ ร่ำรวย


124/43 ซอยสายไหม 29 (หมู่บ้านเสริมศิริ) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าเจริญ ร่ำรวย ตั้งอยู่ที่

124/43 ซอยสายไหม 29 (หมู่บ้านเสริมศิริ) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าเจริญ ร่ำรวยเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าเจริญ ร่ำรวย

ได้แก่ 0103559001209
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าเจริญ ร่ำรวย:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กล้าเจริญ ร่ำรวย:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*