ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิชวรพงศ์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิชวรพงศ์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิชวรพงศ์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิชวรพงศ์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 150,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิชวรพงศ์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การตลาด และจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิชวรพงศ์


42/13 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 38 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิชวรพงศ์ ตั้งอยู่ที่

42/13 ซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 38 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิชวรพงศ์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิชวรพงศ์

ได้แก่ 0103559001217
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิชวรพงศ์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวิชวรพงศ์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*