ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส 2016

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส 2016"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส 2016

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 26/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส 2016
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 26/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส 2016 ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจรับเป็นผู้บริหารงานเกี่ยวกับด้านพาณิชยกรรม อุสาหกรรม การตลาดและการจัดจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส 2016


2369 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส 2016 ตั้งอยู่ที่

2369 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส 2016เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส 2016

ได้แก่ 0103559001233
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส 2016:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสแอนด์เอส 2016:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*