ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุนนาโดบี้

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุนนาโดบี้"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุนนาโดบี้

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุนนาโดบี้
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุนนาโดบี้ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า สินค้าอุปโภค บริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุนนาโดบี้


999/42 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุนนาโดบี้ ตั้งอยู่ที่

999/42 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 31 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุนนาโดบี้เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุนนาโดบี้

ได้แก่ 0103559001268
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุนนาโดบี้:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มุนนาโดบี้:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*