ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น รีเสิร์ช

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น รีเสิร์ช"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น รีเสิร์ช

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 27/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น รีเสิร์ช
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 27/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น รีเสิร์ช ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับทำแบบสอบถาม งานวิจัยทางด้านเศรญฐกิจและสังคม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น รีเสิร์ช


6/150 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 25(ร่วมใจ13) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น รีเสิร์ช ตั้งอยู่ที่

6/150 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 25(ร่วมใจ13) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น รีเสิร์ชเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น รีเสิร์ช

ได้แก่ 0103559001276
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น รีเสิร์ช:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอ็น รีเสิร์ช:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*