ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรตราชัย เซอร์วิสเซส (2559)

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรตราชัย เซอร์วิสเซส (2559)"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรตราชัย เซอร์วิสเซส (2559)

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรตราชัย เซอร์วิสเซส (2559)
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรตราชัย เซอร์วิสเซส (2559) ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำรวมทั้งการให้บริการด้านกฎหมาย บัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรตราชัย เซอร์วิสเซส (2559)


444 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 1 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรตราชัย เซอร์วิสเซส (2559) ตั้งอยู่ที่

444 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 1 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรตราชัย เซอร์วิสเซส (2559)เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรตราชัย เซอร์วิสเซส (2559)

ได้แก่ 0103559001403
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรตราชัย เซอร์วิสเซส (2559):
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรตราชัย เซอร์วิสเซส (2559):ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*