ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก ซิลเวอร์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก ซิลเวอร์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก ซิลเวอร์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก ซิลเวอร์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก ซิลเวอร์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องเงิน เครื่องสแตนเลส น้ำยาและอุปกรณ์ทำความสะอาดสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก ซิลเวอร์


19 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก ซิลเวอร์ ตั้งอยู่ที่

19 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 40 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก ซิลเวอร์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก ซิลเวอร์

ได้แก่ 0103559001420
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก ซิลเวอร์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็ก ซิลเวอร์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*