ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน อินดัสทรี

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน อินดัสทรี"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน อินดัสทรี

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 28/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน อินดัสทรี
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 20,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 28/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน อินดัสทรี ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน อินดัสทรี


123 ซอยบางแวก 7 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน อินดัสทรี ตั้งอยู่ที่

123 ซอยบางแวก 7 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน อินดัสทรีเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน อินดัสทรี

ได้แก่ 0103559001438
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน อินดัสทรี:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ควีน อินดัสทรี:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*