ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซอนแจ้งวัฒนะ

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซอนแจ้งวัฒนะ"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซอนแจ้งวัฒนะ

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซอนแจ้งวัฒนะ
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซอนแจ้งวัฒนะ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
การบริการด้านเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น ชา กาแฟ ช็อคโกแลต โก้โก้ น้ำผลไม้

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซอนแจ้งวัฒนะ


99/117 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซอนแจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ที่

99/117 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซอนแจ้งวัฒนะเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซอนแจ้งวัฒนะ

ได้แก่ 0103559001527
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซอนแจ้งวัฒนะ:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อเมซอนแจ้งวัฒนะ:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*