ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพยรัตน์

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพยรัตน์"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพยรัตน์

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพยรัตน์
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพยรัตน์ ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง เครื่องสำอาง ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพยรัตน์


55/247 หมู่บ้านทาวน์-พลัส เกษตรนวมินทร์ ซอยนวลจันทร์ ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพยรัตน์ ตั้งอยู่ที่

55/247 หมู่บ้านทาวน์-พลัส เกษตรนวมินทร์ ซอยนวลจันทร์ ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพยรัตน์เลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพยรัตน์

ได้แก่ 0103559001535
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพยรัตน์:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพยรัตน์:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*