ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภารก่อสร้างตกแต่ง

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภารก่อสร้างตกแต่ง"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภารก่อสร้างตกแต่ง

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภารก่อสร้างตกแต่ง
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภารก่อสร้างตกแต่ง ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภารก่อสร้างตกแต่ง


88/169 หมู่บ้านสิริธารา ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภารก่อสร้างตกแต่ง ตั้งอยู่ที่

88/169 หมู่บ้านสิริธารา ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภารก่อสร้างตกแต่งเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภารก่อสร้างตกแต่ง

ได้แก่ 0103559001543
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภารก่อสร้างตกแต่ง:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมภารก่อสร้างตกแต่ง:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*