ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที คอร์ป

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที คอร์ป"

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที คอร์ป

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: ห้างหุ้นส่วนจำกัด

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 29/1/2559

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที คอร์ป
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 29/1/2559 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที คอร์ป ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นนายหน้า และจำหน่ายเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

ที่อยู่/ที่ตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที คอร์ป


1/41 ซอยรามอินทรา 14 แยก 11/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที คอร์ป ตั้งอยู่ที่

1/41 ซอยรามอินทรา 14 แยก 11/1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แผนที่บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที คอร์ปเลขทะเบียนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที คอร์ป

ได้แก่ 0103559001560
Website:
เบอร์โทรศัพท์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที คอร์ป:
ที่อยู่อีเมล์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีพีที คอร์ป:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*