บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด"

บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับทำบัญชีและให้บริการจดทะเบียนธุรกิจทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด


64/25 บ้านกลางเมือง โชคชัย 4 ซอยโชคชัย 4 ซอย 50 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

64/25 บ้านกลางเมือง โชคชัย 4 ซอยโชคชัย 4 ซอย 50 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558000014
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อีเทอนิตี้ แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*