บริษัท ทรัพย์อาทรทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรัพย์อาทรทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด"

บริษัท ทรัพย์อาทรทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรัพย์อาทรทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรัพย์อาทรทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซื้อ ขาย ให้เช่า ค้าที่ดิน จัดสรรที่ดินเปล่า จัดสรรที่ิดินพร้อมบ้าน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรัพย์อาทรทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด


1845 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรัพย์อาทรทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1845 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ทรัพย์อาทรทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรัพย์อาทรทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558000049
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรัพย์อาทรทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรัพย์อาทรทิพย์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*