บริษัท ซี.พี.เอ. คอนซัลแทนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.พี.เอ. คอนซัลแทนท์ จำกัด"

บริษัท ซี.พี.เอ. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.พี.เอ. คอนซัลแทนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 100,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.พี.เอ. คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการที่ปรึกษาระบบบัญชี ภาษีธุรกิจรวมถึงการสอบบัญชีและการให้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.พี.เอ. คอนซัลแทนท์ จำกัด


628 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.พี.เอ. คอนซัลแทนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

628 ซอยลาดพร้าว 47 (สะพาน 2) ถนนลาดพร้าว-วังหิน แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.พี.เอ. คอนซัลแทนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.พี.เอ. คอนซัลแทนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558000057
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.พี.เอ. คอนซัลแทนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.พี.เอ. คอนซัลแทนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*