บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต ขายปลีก ขายส่ง ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์การเกษตรและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัด


2 อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้น 22 เอ ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 อาคารจัสมิน ซิตี้ ชั้น 22 เอ ซอยสุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558000081
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เนปอน (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*