บริษัท รีเทลโซลูชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท รีเทลโซลูชั่น จำกัด"

บริษัท รีเทลโซลูชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท รีเทลโซลูชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท รีเทลโซลูชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง เช่น โคมไฟ โคมระย้า และอุปกรณ์ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท รีเทลโซลูชั่น จำกัด


1469 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท รีเทลโซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

1469 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท รีเทลโซลูชั่น จำกัด



เลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท รีเทลโซลูชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558000090
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท รีเทลโซลูชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท รีเทลโซลูชั่น จำกัด:



ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*