บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์ เท็ค จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์ เท็ค จำกัด"

บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์ เท็ค จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์ เท็ค จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์ เท็ค จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับเหมาก่อสร้าง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์ เท็ค จำกัด


20 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์ เท็ค จำกัด ตั้งอยู่ที่

20 ซอยอ่อนนุช 55/1 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์ เท็ค จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์ เท็ค จำกัด

ได้แก่ 0105558000111
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์ เท็ค จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซีทีแอล บิ้ลท์ เท็ค จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*