บริษัท วิชช์ พอยท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วิชช์ พอยท์ จำกัด"

บริษัท วิชช์ พอยท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วิชช์ พอยท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วิชช์ พอยท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการออกแบบติดตั้ง วางระบบ ดูแลและบำรุงรักษา รับเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วิชช์ พอยท์ จำกัด


3 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วิชช์ พอยท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3 อาคารรัจนาการ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท วิชช์ พอยท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วิชช์ พอยท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558000138
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วิชช์ พอยท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วิชช์ พอยท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*