บริษัท ลีดดิ้งไทยสมายทัวร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลีดดิ้งไทยสมายทัวร์ จำกัด"

บริษัท ลีดดิ้งไทยสมายทัวร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลีดดิ้งไทยสมายทัวร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลีดดิ้งไทยสมายทัวร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการรับจัดทัวร์ทั้งภายในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลีดดิ้งไทยสมายทัวร์ จำกัด


1201/96-97 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลีดดิ้งไทยสมายทัวร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

1201/96-97 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ลีดดิ้งไทยสมายทัวร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลีดดิ้งไทยสมายทัวร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558000154
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลีดดิ้งไทยสมายทัวร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลีดดิ้งไทยสมายทัวร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*