บริษัท อัญญา โฮเทล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อัญญา โฮเทล จำกัด"

บริษัท อัญญา โฮเทล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อัญญา โฮเทล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 3,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อัญญา โฮเทล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงแรม บริการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อัญญา โฮเทล จำกัด


72 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อัญญา โฮเทล จำกัด ตั้งอยู่ที่

72 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท อัญญา โฮเทล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อัญญา โฮเทล จำกัด

ได้แก่ 0105558000162
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อัญญา โฮเทล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อัญญา โฮเทล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*