บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ซื้อ ผลิต จัดจำหน่าย ขายปลีก ขายส่ง เครื่องสำอางทุกชนิดทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


59 ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

59 ชั้นที่ 3 ซอยลาดพร้าว 90 (ปานทิพา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558000171
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โซลเมท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*