บริษัท การสมโชควิศวกรรม จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท การสมโชควิศวกรรม จำกัด"

บริษัท การสมโชควิศวกรรม จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท การสมโชควิศวกรรม จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท การสมโชควิศวกรรม จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการทางด้านงานวิศวกรรมและออกแบบ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท การสมโชควิศวกรรม จำกัด


69/377 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2-3 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท การสมโชควิศวกรรม จำกัด ตั้งอยู่ที่

69/377 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2-3 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท การสมโชควิศวกรรม จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท การสมโชควิศวกรรม จำกัด

ได้แก่ 0105558000189
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท การสมโชควิศวกรรม จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท การสมโชควิศวกรรม จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*