บริษัท ดนิตา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดนิตา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด"

บริษัท ดนิตา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดนิตา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดนิตา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดนิตา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด


968/14 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดนิตา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

968/14 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ดนิตา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดนิตา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ได้แก่ 0105558000219
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดนิตา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดนิตา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*