บริษัท บิ๊ก แอ็คเค้าท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิ๊ก แอ็คเค้าท์ จำกัด"

บริษัท บิ๊ก แอ็คเค้าท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิ๊ก แอ็คเค้าท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 200,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิ๊ก แอ็คเค้าท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับทำบัญชีและจดทะเบียนธุรกิจ รับตรวจบัญชี

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิ๊ก แอ็คเค้าท์ จำกัด


44 หมู่บ้านเสรี ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 44 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิ๊ก แอ็คเค้าท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

44 หมู่บ้านเสรี ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 44 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท บิ๊ก แอ็คเค้าท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิ๊ก แอ็คเค้าท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558000227
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิ๊ก แอ็คเค้าท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิ๊ก แอ็คเค้าท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*