บริษัท ไพโอแวน เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไพโอแวน เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด"

บริษัท ไพโอแวน เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไพโอแวน เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 9,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไพโอแวน เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้า ส่งออกและจัดจำหน่ายเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไพโอแวน เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด


202 อาคารเลอคองคอร์ด ห้อง 2004 ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไพโอแวน เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด ตั้งอยู่ที่

202 อาคารเลอคองคอร์ด ห้อง 2004 ชั้น 20 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไพโอแวน เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไพโอแวน เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด

ได้แก่ 0105558000260
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไพโอแวน เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไพโอแวน เซ้าท์ อีสต์ เอเซีย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*