บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้คำปรึกษาธุรกิจการขุดเจาะน้ำมันและ ก๊าซธรรมชาติและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด


33/4 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้นที่ 35 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

33/4 อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ชั้นที่ 35 ถนนพระรามเก้า แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558000286
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บีดีไอ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*