บริษัท บี เค ไอ ไลฟ์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บี เค ไอ ไลฟ์ จำกัด"

บริษัท บี เค ไอ ไลฟ์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บี เค ไอ ไลฟ์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บี เค ไอ ไลฟ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต ขายปลีก ขายส่ง เครื่องสำอาง น้ำหอม ผลิตภัณฑ์บำรุงผม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหนัง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บี เค ไอ ไลฟ์ จำกัด


206/156 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บี เค ไอ ไลฟ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

206/156 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่บริษัท บริษัท บี เค ไอ ไลฟ์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บี เค ไอ ไลฟ์ จำกัด

ได้แก่ 0105558000308
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บี เค ไอ ไลฟ์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บี เค ไอ ไลฟ์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*