บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด"

บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 800,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด


44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด ตั้งอยู่ที่

44 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เอส เมดิคอล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด

ได้แก่ 0105558000316
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอส เมดิคอล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*