บริษัท ลิตเติ้ลเอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ลิตเติ้ลเอส จำกัด"

บริษัท ลิตเติ้ลเอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ลิตเติ้ลเอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ลิตเติ้ลเอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับสอนว่ายน้ำ ให้บริการสระว่ายน้ำ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ลิตเติ้ลเอส จำกัด


68/84 หมู่ที่ 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ลิตเติ้ลเอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

68/84 หมู่ที่ 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ลิตเติ้ลเอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ลิตเติ้ลเอส จำกัด

ได้แก่ 0105558000332
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ลิตเติ้ลเอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ลิตเติ้ลเอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*