บริษัท เชียงแสน แกรนด์ วิลเลจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เชียงแสน แกรนด์ วิลเลจ จำกัด"

บริษัท เชียงแสน แกรนด์ วิลเลจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เชียงแสน แกรนด์ วิลเลจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เชียงแสน แกรนด์ วิลเลจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับบริหารจัดการโครงการอสังหาริมทัพย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เชียงแสน แกรนด์ วิลเลจ จำกัด


326 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เชียงแสน แกรนด์ วิลเลจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

326 ถนนพระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท เชียงแสน แกรนด์ วิลเลจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เชียงแสน แกรนด์ วิลเลจ จำกัด

ได้แก่ 0105558000359
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เชียงแสน แกรนด์ วิลเลจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เชียงแสน แกรนด์ วิลเลจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*