บริษัท เทคแคร์ โฮลิสติก เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เทคแคร์ โฮลิสติก เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด"

บริษัท เทคแคร์ โฮลิสติก เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เทคแคร์ โฮลิสติก เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เทคแคร์ โฮลิสติก เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการจัดทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพของพนักงานในสถานประกอบการ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เทคแคร์ โฮลิสติก เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด


29/14 ซอยจตุโชติ 1 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เทคแคร์ โฮลิสติก เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

29/14 ซอยจตุโชติ 1 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10210

แผนที่บริษัท บริษัท เทคแคร์ โฮลิสติก เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เทคแคร์ โฮลิสติก เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558000375
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เทคแคร์ โฮลิสติก เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เทคแคร์ โฮลิสติก เมดดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*