บริษัท นพดล แพ็คกิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นพดล แพ็คกิ้ง จำกัด"

บริษัท นพดล แพ็คกิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 5/1/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นพดล แพ็คกิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 5/1/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นพดล แพ็คกิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าพาเลททุกชนิดสำหรับการใช้บรรจุหีบห่อสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นพดล แพ็คกิ้ง จำกัด


110 ซอยร่มเกล้า21 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นพดล แพ็คกิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

110 ซอยร่มเกล้า21 แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

แผนที่บริษัท บริษัท นพดล แพ็คกิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นพดล แพ็คกิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558000383
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นพดล แพ็คกิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นพดล แพ็คกิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*